Bygg- och takarbeten: En klok guide

Vad bör du tänka på när du ska bygga nytt hus? Det korta svaret är: en massa saker. För många är husbygget överväldigande. Men du kan vara lugn i stormen – dels så kommer vi att hjälpa dig med det mesta när det gäller hus och tak och dels kommer din husbyggare och hussäljare alltid att finnas till hands när det väl beger sig.

Här kommer vi att vi berika dig med kloka råd inför ditt hus- och takbygge. Många saker har du säkert hört förut, men en del saker kommer du säkerligen få stor praktisk nytta av. Vi börjar här direkt med en övergripande planering inför ditt bygge som du kan ta till dig.

Budget

Ta reda på exakt vad ditt hus kommer att kosta, bryt ned allting i flera steg. Börja med din privatekonomi och gå igenom kostnaderna för en fullständig boendekalkyl. Huvudfrågan är alltså vad ditt nya hus kommer att kosta dig per månad i framtiden. Det hela är rätt enkelt att göra med tanke på att varje bank har sin egen kalkylator. Börja med att höra av dig till din bank för att ta reda på hur mycket pengar du kan låna samt till vilken ränta.

Gå sedan igenom själva byggkostnaderna för ditt husbygge. Vad kommer arbetet att kosta, taket och renoveringar. Bryt ned allting – ju mer detaljerad planering du gör, desto närmare kommer du det verkliga priset. Ta reda på exakt vad som ingår hos olika entreprenad- eller husbyggaralternativ. Glöm inte skatteavdrag (ROT-avdrag).

Val av plats och placering

En stor faktor som påverkar priset på ditt hus är naturligtvis varnågonstans som du kommer att bygga fastigheten. Nära till vattnet, köpcentrum och annat som är viktigt för dina behov.

Om det gäller ett nybygge bör du också tänka på hur du placerar huset. Vilka vädersträck och vilken växtlighet är viktiga saker att ta hänsyn till.

Hur mycket arbete behövs göras för att göra fastighetsmarken byggklar? Här tillkommer allt som har göra med grävning, sprängning, schaktning och dränering. Är tomten ansluten till kommunalt vatten och avlopp eller måste du göra det själv? Har du alla övriga kostnader täckta som gör att du kan få det slutgiltiga bygglovet?

Har du full koll på vilka planbestämmelser som finns för din fastighet? Här gäller det att kolla med kommunen om en så kallad detaljplan finns. Saknas denna föreligger inga givna bestämmelser att ta hänsyn till. Kommunen har också en områdesplan som anger hur framtidsplaneringen ser ut för området runt din fastighet. Planeras fler nybyggen eller planeras träd att fällas som kanske ger dig full sjöutsikt?

gul fastighet med budget

Entreprenad- eller husföretag?

Om du anlitar ett husföretag kommer du stå mellan valen lösvirkes- och kataloghus. Medan lösvirke kan ge dig ett vackert designat hus, är byggprocessen krångligare med tanke på att huset ta längre tid att göra, och ofta behöver man anlita elektriker, VVS-firma och även snickare . Huset kommer alltid vara öppet för externa faktorer som regn och vind. Detta är negativt med tanke på att stommen måste resas och taket måste läggas. Dagens husföretag erbjuder kataloghus, men är dock mycket flexibla och kan arbeta runt eventuella komplicerade planlösningar. Under relativt kort tid kan du upprätta just ditt personliga hus. Många delar skapas i en inomhusmiljö och sätts sedan raskt upp under husbygget. På detta sätt undviks fuktskador under konstruktionsarbetet.

Valet av husleverantör – det vill säga totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad – eller  är helt upp till dig. Båda alternativen går att väga mot varandra och båda valen har sina för- respektive nackdelar. Det är du som gör valet – vi skall se till att du får så ett bra beslutsunderlag som möjligt.

När huset är rest och klart så man kan flytta in så är det dags att ta tag i tomten. När man bygger hus grovplaneras endast tomten, och med det menas att det kommer se ut som en leråker. Här behöver man hjälp av ett företag som arbetar med markarbeten för att finplanera tomten så man sedan kan så gräs.